De waarde van onze aarde
 
(Advertentie)

 

In dit webpad ga je vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren.

 

Om de antwoorden te vinden zul je verschillende websites bezoeken.Deze sites kun je vinden in de 1ste kolom in het roze en groene vak.

 

Soms moet je een stukje lezen, een filmpje bekijken, of ergens naar luisteren.

Doe dit zo goed mogelijk!

 

Doe dat eerst, vóórdat je een antwoord wilt gaan opschrijven.

 

Je hoeft dan niet meteen hulp te vragen!

 

Schrijf de antwoorden in het Worddocument.

 

De films en de links zijn genummerd.

Je vult telkens stap voor stap het werkblad in.

Sla (regelmatig) je werkblad op in je eigen map via school op server. 


Als alles is ingevuld, kan jij je werkbundel afdrukken.Nadien kan je aan de hand van de correctiesleutel verbeteren.  

 

Veel succes !  

 

(Advertentie)

Dagdagelijks maken we gebruik van verschillende soorten energiebronnen. Denk maar aan elektriciteit, gas om te koken, gas om water op te warmen als we een bad of een douche willen nemen, olie die we nodig hebben voor onze benzine…Van waar deze energie allemaal komt, hebben jullie al opgezocht in je atlas.

 

Er bestaan verschillende soorten energiebronnen.Energiebronnen kunnen we opdelen in 3 grote groepen.

De welke ?

 

-

-

 

Bekijk daarvoor film 1 : " Energiebronnen" 

 

-Wat is kernenergie ?

-Geef een andere naam voor kernafval.

-Hoe wordt kernafval opgeborgen ?

 

Noem een voordeel en een nadeel op van kernenergie. 

 

Bekijk film 2 en 3 : " Wat is kerenergie" en " Hoe wordt kernafval opgeborgen ? " 

 

Tot slot bekijk je link 2  van het programma Volt.

 

Ben jij tegen of voor kernenergie ?  

Aardolie 

-Hoe ontstaat aardolie ?

-Wat zijn jaknikkers ?

 

Bekijk daarvooor

film 4 : " Ontstaan van aardolie "

film 5 : " Jaknikkers en booreilanden " 

 

Aardgas 

-Waar komt het gas van ons fornuis vandaan ?

- Hoe onstaat aardgas ?

- Hoe gebeurt aardgaswinning ?

 

Vertel met je eigen woorden in 5 stappen hoe aardgas ontstaat. De woorden die je zeker moet gebruiken zijn: moeras, steenkool,zand en klei, gas, plantenresten

 

Film 6" Ontstaan van aardgas"  en

Film 7 " Aardgaswinning in Nederland " vertellen je daar meer over. 

 

-Wat zijn de voor-en nadelen van aardolie en aardgas?

Vul ze aan op het werkblad.

 

Film 8: Voor hoe lang hebben we nog olie en gas ?

 

 

 

(Advertentie)

Veel mensen werden vroeger tewerkgesteld

in mijnen.Nu zijn dat er al heel wat minder. Mijnen in België worden enkel nog gebruikt als soort museum, zodat de mensen een beeld krijgen van hoe het leven van een mijnwerker eruit zag en hoe ontginningen van steenkool gebeurden.

 

- Waarom zijn er zoveel mijnwerkers ontslagen?

- Geef een  voor- en nadeel van het gebruik van steenkool?

 

Film 9 :"Aan de slag in een steenkoolmijn"

vroeger:

Noem 3 energiebronnen waarvan men vroeger goed gebruik van maakte, maar nu in veel mindere maten worden gebruikt. 

-

-

-

 

Nu:

- Wat bedoelen ze met groene energie ?

 

Film 10 :"biogas koolzaad waterstofgas""

Film11 : "koolzaad in de tank

 

Film12: "Is waterstof de brandstof van de toekomst?"

Wat denk jij ervan ?

Noteer je mening in de druppel water op je werkblad.

 

Zoek enkele voor- en nadelen van biogas/koolzaad/waterstofgas. 

 

 

 

 

Film 13: "Een duurzame vorm vanenergiewinning: met hout en koeienstront energie maken"

 

- Wat bedoelen ze met biomassa ?Leg uit in je eigenwoorden.

 

- Welke energiebronnen worden gebruikt voor biomassa ?

 

- Op welke 2 manieren kan je uit bio-massa energie halen ?

 

Vul de antwoorden in op je werkblad.  

 

(Advertentie)

Film 14 :

"Van zonnestraal  naar elektriciteit"

Waarvoor gebruiken we nu zoal

  zonne-energie?

Geef 3voorbeelden.

 

1)

2) 

3) 

 

Film 15 :" Een verbeterde windmolen."

Film 16 : "Energiebronnen: Hoe kun je energie opwekken ?"

 

 - Leg kort de werking uit van een windturbine.

-  Geef een voor- en nadeel van wind-  enwaterkrachtenergie ?

 

 

We staan er niet altijd bij stil, maar ook wanneer wij energie verbruiken brengen wij schade aan het milieu. Denk maar aan al die uitlaatgassen van fabrieken, auto’s…

Wanneer we een bad of een douche nemen en we gebruiken shampoo of zeep komt dat allemaal in ons water terecht. Door het gebruik van pesticiden besmetten we planten en dieren en daardoor raakt ook de bodem vervuild.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden !

Samen bekijken we even de voornaamste gevolgen van het gebruik van al die energiebronnen.

 

Waarschijnlijkheb je ooit al eens gehoord van het broeikaseffect. Maar weet je ook wat dat betekent ?

Bekijk de site en film17 en film 18

"De broeikaswereld".

 

Rondom onze aarde bevindt zich lucht.

- Waaruit bestaat onze lucht (atmosfeer)?

- Hoe komt het dat er steeds meer kooldioxide

  in de lucht komt?

- Geef een andere naam voor kooldioxide?

- Wat is de eigenschap van kooldioxide?

- Wat zijn de gevolgen als er te veel kooldioxide

  in de lucht komt?

 

Film 19 : "Wat merken wij ervan ?"


Film 20: "Pinguins gaan dood door de opwarming van de aarde"


 

Luchtvervuiling is niet het enige gevolg.

Ook het water en onze bodem worden sterk bevuild.

Hoe raakt het water en onze bodem bevuild ?

zoek voor beide 4 oorzaken. 

 

-Wat zijn de gevolgen voor de mensen en de dieren,planten ?

In elk huis vinden we een meterkast. In die meterkast hangen meters om het energieverbruik in huis te meten.

Surf naar link 4  Klik dan op uitleg.

 

- Wat meet de stroommeter?

- Wat meet de gasmeter?

- Wat meet de watermeter?

 

Film 21:" nulenergie besparende woningen"

We moeten zuiniger omgaan met energie en ook meer gebruik gaan maken van andere energiebronnen.Wetenschappers zoeken uit hoe we dit kunnen doen.

-Op welke manieren kunnen grote mensen  energie besparen en zorgen voor minder CO2 in de lucht?

 Noem er 4.

 

Natuurlijk kun je ook zelf zuinig omgaan met energie,  alle kleine beetjes helpen. 

 

Film 22

- Hoe bespaar je stroom en warmte ?

  Geef voor beide 3 tips. 

 

 

 

 

 

We weten nu al dat de mens vooral verantwoordelijk is voor de lucht-bodem en waterverontreiniging, maar mogen wij dat zomaar allemaal doen ? Gelukkig zijn er een heel aantal wetten opgesteld rond het proper houden van de aarde,het milieu. Ook zijn er een heleboel organisaties die zich inzetten voor het milieu en erop toe kijken dat iedereen zich aan de milieuwetgeving houdt.

 

Éen van die organisaties is Greenpeace.

Waarschijnlijkheb je daar al wel iets over gehoord…

We gaan even samen kijken welke acties zij onder andere opzetten en wat hun functie is…

 

link 5

 -Geef 5 voorbeelden van wat Greenpeace zoal doet.

- Hoe kunnen wij Greenpeace helpen ? Geef 4voorbeelden.

 

 

Om de standpunten van Greenpeace beter te begrijpen kan je altijd even kijken naar Film 23